نگارش بسته آموزشی پایتون ۲

مجموعه آموزشی پایتون ۲ پایه در مدرسه فارسی پاتون قرار گرفت. این بسته آموزشی به صورت رایگان آماده استفاده برای نوآموزان زبان برنامه‌نویسی پایتون است. به زودی بسته آموزشی پایتون ۲ متوسطه نیز تکمیل آماده استفاده خواهد شد.

گشایش مدرسه فارسی پایتون

تارنمای مدرسه فارسی پایتون به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. در حال حاضر تنها صفحه نخست این تارنمای این مدرسه راه‌اندازی شده است. به‌زودی آموزش مجازی زبان برنامه‌نویسی پایتون بر بستر وب، در چارچوب این مدرسه به بهره‌برداری خواهد رسید.